twilight1.jpgtwilight2.jpg

Apie mus

 

Šalčininkų rajono Čiužiakampio pagrindinė mokykla

Mokyklos vizija

            Patraukli, moderni, iniciatyvi ir atvira visuomenei pagrindinė mokykla, teikianti kokybišką ugdymą; ugdanti šiuolaikines kompetencijas, grindžiamas tautos ir Europos vertybėmis.


Mokyklos misija
            Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinė mokykla įgyvendina valstybės ir savivaldybės
deleguotas funkcijas bei švietimo prioritetus.

            Teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, neformalųjį švietimą.

            Ugdo dorą, sveiką, kūrybingą, gebantį pasirinkti ir norintį mokytis mokinį.

 

Mokyklos vertybės

Savigarba ir pagarba kitiems
Saugi ir maloni mokyklos aplinka, jos tausojimas ir puoselėjimas. Poreikis tobulėti, nuolatinis mokymasis.


Mokyklos filosofija
Svarbiausia yra mokytis patiems, nes prievartinis mokslas paprastai nebūna toks paveikus.
Svarbiausia – ne, kur stovime, bet kokia kryptimi judame.
Svarbiausia ne tai, kas esame, bet kuo galime tapti, dar nesame, bet galime ir būsime.


Prioritetai

Visapusiškas vaiko ugdymas
Teigiamo mokyklos įvaizdžio formavimas.
Ugdymo bazės modernizavimas.

 

Tikslai
Siekti profesinio tobulėjimo, kurio reikalauja pokyčiai, teikti metodinę ir praktinę pagalbą, pasiūlymus darbuotojams, tėvams .
Taikyti pažangias metodikas, naujausias technologijas, modernias ugdymo priemones.
Plėsti neformalaus ugdymo pasirinkimo galimybes, siekiant kad kuo daugiau ugdytinių įsitrauktų į popamokinę veiklą ir neformaliaisbūdais lavintų savo kompetencijas.
Aktyvinti projektinę veiklą kasdieninėje veikloje.
Aktyvinti bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis  bei institucijomis, atsakingomis užvaikų ugdymą.
Turtinti ir modernizuoti mokyklos  materialinę bazę.

 

Mokyklos atsiradimo istorija

 

1912-1913 – pirmieji užsiminimai apie mokyklą:

-mokymasis rusų kalba,

- 10 geležinkelininkų vaikų,

- mokėsi rašyti, skaityti ir skaičiuoti.

Sekančius metus kaip pradinė mokykla veikė  privačiuose  namuose ( Poškiškės,  Paberžės, Machniūnai)

1937 m. –Čiužiakampio kaime pastatyta mokykla:

- 6 klasės.

-200 mokinių.

- mokymasis lenkų kalba (papildomai lietuvių kalba).

Karo metų laikas (sudegė).

Pokarinis laikas (pradinėje mokykloje dėstoma  rusų kalba )  .

1952 pirmoji lenkiška klasė.

pradinėje klasėje 80 mokinių

1953 pirmoji septynmetė klasė.

Mediniai namai (žmonių, kurie buvo ištremti).

1962 mūrinis pastatas ,priestatas. 

 iki 1975 metų mokykloje dėstoma lenkų kalba.

Vietinė valdžia įsteigia rusišką mokyklą (kolūkio pirmininkas, partijos nariai, valsčiaus viršininkas).

 Nepriklausomybės atkūrimas, lenkiškos mokyklos atkūrimas.

 1992 paskirtas mokyklai naujas pastatas.

 Sporto salė, auditorija, valgykla, kompiuterinė salė su veikiančiu internetu.

 

Dabartinė mokykla

            Kaimo mokykla yra vienintelis kultūrinis centras, kur verda  įvairus kultūrinis gyvenimas šioje apylinkėje. Mūsų mokykla kartu su bendruomene, kaip vienintelis kultūrinis ir bendruomenės centras, užima svarbų vaidmenį, vykdo svarbias funkcijas.

Šiandien mokyklą lanko 62 vaikai. 2 ikimokyklinės grupės ir 1-8 klasių 4 komplektai. Mažas mokinių skaičius turi savo privalumus, kas leidžia pasirūpinti kiekvienu vaiku, skirti individualų dėmesį. Mokytojų kvalifikacija ir kompetencija, patirtis  leidžia efektyviai dirbti su vaikais.

Mokykloje dirba 12 mokytojų.  Pilnu etatu dirba tik 4 mokytojai, nes trūksta darbo valandų. Neturintiems pilno etato mokytojams tenka dirbti kitose mokyklose.

            Turime mokyklinį  geltoną autobusą, kurį maksimaliai išnaudojame. Beveik visi vaikai yra atvežami į mokyklą ir nuvežami atgal namo. Mokyklos autobusiuku vežiojami ir tie moksleiviai, kurie gyvena arčiau negu 2 kilometrai iki mokyklos. Kitaip tariant, pakeliui paimame ir  vežame visus moksleivius.

SPONSOR